Mogelijk solidariteitsheffing en langer uitstel van betaling

03 juni 2021

Tijdens het coronadebat van woensdag 2 juni zijn door Tweede Kamerleden verschillende moties ingediend onder meer om het uitstel betaling van belasting te verlengen tot 1 oktober 2021 en

Lees verder

Te herinvesteren winst is soms te conserveren inkomen

02 juni 2021

Sommige ondernemers hebben na de staking van hun onderneming het voornemen om de behaalde stakingswinst binnen twaalf maanden na de staking te herinvesteren. Een bedrag ter grootte van de

Lees verder

Administratieve lasten NOW-controle omlaag

02 juni 2021

De administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde worden verlaagd. Dit meldt minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Om werkgevers

Lees verder

BIK-regeling ingetrokken, lagere werkgeverspremie

01 juni 2021

Uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat de Commissie de hele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. De BIK-regeling wordt daarom met terugwerkende

Lees verder

Belastingheffing aandelenopties werknemers onderzocht

01 juni 2021

Staatssecretaris Keijzer heeft een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de belastingheffing over aandelenoptierechten van werknemers in tien landen die relevant zijn voor Nederland als concurrerende vestigingsplaats

Lees verder

Notaris dient fiscaal nadeel van latrelaties aan te kaarten

31 mei 2021

Wie een affectieve relatie met ander aangaat zonder te trouwen of geregistreerde partners te worden, kan geen beroep doen op de partnervrijstelling in de erfbelasting. De notaris die voor

Lees verder

Handreiking verwerking vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen

27 mei 2021

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met tips en praktische voorbeelden over hoe uitbetaalde vakantiebijslag moet worden verwerkt in de aangifte loonheffingen. Ook is er aandacht voor de opbouw

Lees verder

Inspecteur mag maar één keer uitspraak op bezwaar doen

27 mei 2021

Wanneer de Belastingdienst eenmaal een uitspraak op een bezwaarschrift heeft gedaan, betekent dat het einde van de bezwaarprocedure. Als de belastingplichtige later met een reactie komt op hetzelfde onderwerp

Lees verder

Zorgverlener die werkt voor ex-partner verplicht verzekerd

26 mei 2021

Kan een zorgontvanger bindende instructies geven aan de zorgverlener? Dan is het mogelijk dat de zorgverlener fiscaal gezien in dienstbetrekking is bij de zorgontvanger. Dit kan volgens Hof Den

Lees verder