Pakket Belastingplan 2021

16 september 2020

Pakket Belastingplan 2021 Het pakket Belastingplan 2021 bestaat dit jaar uit acht wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2021 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2021 budgettair effect hebben

Lees verder

Werkstraf voor dga die administratie te laat aanleverde

15 september 2020

Een dga is door Hof Amsterdam veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Hij leverde stelselmatig zijn administratie voor de aangiften btw niet of veel te laat aan. Het

Lees verder

Verlaging Aof-premie voor kleine werkgevers

15 september 2020

Met het wetsvoorstel voor een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling en re-integratie. Dit wordt gerealiseerd

Lees verder

Onderzoeksplicht inspecteur verduidelijkt

14 september 2020

De inspecteur hoeft niet te twijfelen aan een ingediende aangifte. De aanwezigheid van een aanzienlijke kans op een voordeel uit aanmerkelijk belang sluit niet uit dat het voordeel toch

Lees verder

In oktober start controle NOW 1

10 september 2020

Bedrijven die minder dan € 25.000 aan steun hebben ontvangen hoeven geen controle door externe partijen te laten uitvoeren. Dat hebben minister Koolmees van SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie

Lees verder

Praktische adviezen voor de preventiemedewerker

10 september 2020

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid (StvdA) ontwikkelden een handleiding om de taken van preventiemedewerkers duidelijker te maken voor werkgevers en werknemers. Beide adviesorganen vinden

Lees verder

Te late aangifte bij indiening na uiterste datum aanmaning

09 september 2020

De politierechter heeft verdachte verplicht om na de wettelijk gestelde termijn de aangifte IB in te dienen. Dit is rechtens onmogelijk. Het ten laste gelegde feit bestaande uit het

Lees verder

Effect coronacrisis heftiger dan tijdens de financiële crisis

09 september 2020

Het aantal WW-uitkeringen stijgt naar verwachting in 2021 naar hetzelfde niveau als tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. Zonder de NOW-maatregel was het aantal WW-uitkeringen veel

Lees verder

Feiten en omstandigheden bij uitkering relevant

08 september 2020

Volgens de Hoge Raad is voor de beoordeling van de fiscale kwalificatie van een ontvangen uitkering de aard en inhoud van de overeenkomst op het uitkeringsmoment relevant. Verzekerde en

Lees verder