Een sociaal pakket van € 1,4 miljard

24 september 2020

Minister Koolmees laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet € 1,4 miljard steekt in een sociaal pakket. De inzet is dat mensen zo veel

Lees verder

6% OVB voor tot hotel verbouwde woning

24 september 2020

Over de verkrijging van een bouwwerk dat oorspronkelijk een woonbestemming heeft, is in beginsel het lage tarief overdrachtsbelasting van toepassing. Het algemene tarief overdrachtsbelasting is van toepassing als het

Lees verder

Cao-onderhandelingen gaan weer van start

23 september 2020

Een recordaantal van 267 cao’s heeft zijn einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is afgesloten. De oplopende achterstand in het aantal nieuwe cao’s is het gevolg van

Lees verder

Ontbreken aandeelhoudersrelatie maakt lening zakelijk

23 september 2020

Verstrekken toekomstige aandeelhouders geldleningen aan een vennootschap? En ontstaat daardoor niet de situatie dat de toekomstige aandeelhouders min of meer in verhouding tot hun aandelenbelang geldleningen aan de vennootschap

Lees verder

Geen hoge WW-premie voor oproepkrachten meer overwerken

22 september 2020

Er geldt geen hoge WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die in een kalenderjaar meer dan 30% overwerken in 2020. Dat heeft het kabinet besloten, omdat

Lees verder

Herinvesteringsvoornemen moet wel reëel zijn

22 september 2020

Soms is een beroep op de herinvesteringsreserve ook mogelijk als de gehele opbrengst van de verkochte bedrijfsmiddelen gebruikt is om schulden af te lossen. Er is dan alleen sprake

Lees verder

Tijdelijke verhuur tuinhuis belast in box 1

21 september 2020

Ook de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning of een aanhorigheid bij de eigen woning is belast in box 1. Hiervoor geldt hetzelfde als voor tijdelijke

Lees verder

Te veel terugwerkende kracht bij inbreng? Kenbare fout!

17 september 2020

Als de inspecteur aan de inbreng van een IB-onderneming in een bv meer terugwerkende kracht toekent dan door de ondernemer is gevraagd, dan kan sprake zijn van een kenbare

Lees verder

Geen LH-nummer voor (ex-)werkgevers zonder personeel

17 september 2020

Ex-werkgevers die compensatie voor de transitievergoeding willen aanvragen bij het UWV, dienen over een LH-nummer te beschikken. De Belastingdienst heeft laten weten geen loonheffingennummer (LH-nummer) af te geven als

Lees verder