Werkgever mag mondkapje verplichten

14 januari 2021

Rechtbank Midden-Nederland heeft in een kort geding beslist dat het instellen van een mondkapjesplicht op de werkvloer onder het instructierecht van de werkgever valt. Een werknemer is sinds 201

Lees verder

Feestelijke zakenlunch vergroot aftrek voorbelasting niet

14 januari 2021

Een bv die een pand met een woon- en kantoorfunctie krijgt, houdt daar kort na de oplevering een feestelijke lunch met zakenrelaties. AIs de verhuizing van dga van de

Lees verder

Onvoldoende budget voor subsidieregeling vervanging bestelauto’s

13 januari 2021

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de subsidieregeling voor de vervanging van bestelauto’s van ondernemers door emissieloze voertuigen, maar vinden het voorgestelde budget daarvoor onvoldoende. De organisaties verwachten problemen

Lees verder

Rentevoordeel dga hoeft geen verkapt dividend te zijn

13 januari 2021

Het kan gebeuren dat een aandeelhouder geld van zijn bv leent om dit bedrag vervolgens weer uit te lenen aan een voormalige schuldenaar van de bv. In zo’n geval

Lees verder

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

12 januari 2021

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie start de komende zes maanden als pilot. De webmodule is een online vragenlijst waarmee de opdrachtgever duidelijkheid kan krijgen over de arbeidsrelatie met een opdrachtnemer

Lees verder

Grootste cao-loonstijging in twaalf jaar

12 januari 2021

In 2020 zijn de cao-lonen met 3,0% gestegen. Voor het laatst in 2008 stegen de cao-lonen harder, de toename bedroeg toen 3,3%. Vanaf de eerste helft van 2017, toen

Lees verder

Splitsingsvrijstelling OVB ook voor vastgoed als belegging

11 januari 2021

Om te bepalen of voor de overdrachtsbelasting een beroep kan worden gedaan op de splitsingsvrijstelling is de rechtspraak van het HvJ inzake het begrip fusie van belang. Uit die

Lees verder

Corona-overbruggingslening (COL) verlengd

07 januari 2021

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen sinds 4 januari 2021 opnieuw de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De regeling is verlengd

Lees verder

Uitbreiden en later kwijtschelden lening is geen schenking

07 januari 2021

Een ouder kan via zijn eigen bv geld lenen aan een vennootschap van zijn kind. Is deze lening onzakelijk, dan kan sprake zijn van een verkapte schenking. Maar een

Lees verder